Skip to main content

Украинский язык для 4 класса школ с русским языком обучения (Беляев и др) 1974 год - старые учебники

Скачать Советский учебник

 Украинский язык для 4 класса школ с русским языком обучения(Беляев и др) 1974

Назначение: УЧЕБНИК ДЛЯ 4 КЛАССА

© Издательство  "РАДЯНЬСКА ШКОЛА" КИЕВ 1974

Авторство: Александр Михайлович Беляев, Екатерина Николаевна Плиско, Лидия Николаевна Симоненко, Михаил Михайлович Шкильник

Формат: DjVu, Размер файла: 6.43 MB

СОДЕРЖАНИЕ

ЗМІСТ

Вступ

Повторення вивченого в I—III класах.

§ 1. Будова слова 5

§ 2. Іменник. Прикметник 6

§ 3. Дієслово 11

Загальні відомості з синтаксису І пунктуації.

§ 4. Словосполучення 16

§ 5. Речення. Граматична основа речення 17

§ 6. Речення розповідні, питальні й спонукальні 18

§ 7. Окличні речення 20

§ 8. Головні члени речення. Речення непоширені й поширені 21

§ 9. Другорядні члени речення 23

§ 10. Додаток 24

§ 11. Означення 25

📜  ОТКРЫТЬ ОГЛАВЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ....

§ 12. Обставини 27

§ 13. Речення з однорідними членами ЗО

§ 14. Звертання 33

§ 15. Складні речення 35

§ 16. Пряма мова 38

§ 17. Діалог 39

Фонетика.

§ 18. Звуки мови 43

§ 19. Голосні й приголосні звуки 44

§ 20. Позначення звуків мови на письмі 45

§ 21. Звукове значення букв ї, я, ю, є 46

§ 22. Український алфавіт 47

§ 23. Склад 49

§ 24. Наголос 50

§ 25. Голосні звуки та їх вимова 52

§ 26. Приголосні звуки 53

§ 27. Тверді й м’які приголосні, їх вимова 55

§ 28. Дзвінкі й глухі приголосні, їх вимова 57

§ 29. Передача на письмі дзвінких і глухих приголосних 59

§ 30. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних 60

§ 31. Сполучення йо, ьо 63

§ 32. Позначення м’якості приголосних на письмі 64

§ 33. Вживання м’якого знака 65

§ 34. Правила вживання апострофа 68

§ 35. Основні випадки чергування у — в, і — й 71

§ 36. Фонетичний розбір слова 73

Лексика.

§ 37. Значення слова 76

§ 38. Багатозначні й однозначні слова 77

§ 39. Пряме й переносне значення слова 78

§ 40. Омоніми 82

§ 41. Синоніми 84

§ 42. Антоніми 87

Будова слова.

§ 43. Закінчення і основа в слові 91

§ 44. Корінь, префікс, суфікс 94

§ 45. Розбір слова за будовою 103

§ 46. Вимова й правопис ненаголошених голосних е, и, о в коренях слів 104

§ 47. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом 107

§ 48. Чергування звуків 109

§ 49. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів 110

§ 50. Чергування е з і 112

§ 51. Чергування о, е з і 113

§ 52. Чергування е з о після ж, ч, ш 115

§ 53. Вимова й написання и, і після ж, ч, ш та е, к, х у коренях слів 117

§ 54. Найголовніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів 120

§ 55. Вимова й написання префіксів з- (зі-, с-), доз-, без- 123

§ 56. Префікси при-, пре-, прі- 125

§ 57. Подвоєння букв для позначення на письмі збігу однакових приголосних 128

§ 58. Вимова й написання слів з подвоєними м'якими приголосними між голосними і 129

§ 59. Спрощення в групах приголосних -сте-, -стл-, -здн-, -ждн- 132

§ 60. Написання и, і в словах іншомовного походження 134

§ 61. Вимова й написання слів іншомовного походження з подвоєними й неподво-єними приголосними 138

§ 62. Правила переносу частин слів 139

Повторення в кінці року 144

Українсько-російський словник 145

Русско-украинский словарь 152

Тлумачний словник 154

Список умовних скорочень прізвищ авторів 159

 

 КАК ОТКРЫВАТЬ СКАЧАННЫЕ ФАЙЛЫ?

👇

СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ

Скачать бесплатный учебник  СССР - Украинский язык для 4 класса школ с русским языком обучения (Беляев и др) 1974 года

СКАЧАТЬ DjVu

📜  ОТКРЫТЬ ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ....

РУССКО-УКРАИНСКИЙ СЛОВАРЬ.

А

Алый — червоний

Б

баня — лазня

благосостояние — добробут больница — лікйрня бросаться — кидатися

В

взгляд — погляд вздумать — надимати волна — хвиля волчок — дзйга волшебный — чарівний воображаемый — уявний вращить — обертити вскоре — незабаром вставить — підніматися

Г

глаза — очі горкнуть — гіркнути горный — гірськйй город — місто грач — грак

Д

движение — рух дежурить — чергувйти дичь — дичина достижение — досягнення древний — стародавній

Ж

жестокий — жорстокий

3

забота — турбота, піклування заботиться — турбуватися, піклуватися завйдовать — заздрити завхоз — завгосп засучйть — засукати захватчик — загарбник знание — знання

И

исключйтельный — винятковий

К

капля — крапля кислород — кйсень клюв — дзьоб колокольня — дзвіниця кустарник — чагарник

Л

любой — будьякий

М

мерцать — мерехтіти мечтать — мріяти мешить — заважйти минута — хвилина мир — світ, мир многоквартирный — багатоквартирний

Н

насекомое — комаха настоящий — справжній незаменймый — незамінний

неожиданно — несподівано непонятный — незрозумілий неуклбнно — неухильно

О

облицовывать — облицьовувати

овощи — бвочі овощнбй — овочевий окраина — окблиця определять — визначати ось — вісь

отдыхать — відпочивати отталкивать — відштбвхувати

охотник — мисливець

П

паутйнка — паву тйнка пахарь — орач

переговариваться — перемовлятися

посетйтель — відвідувач почва — грунт пребывать — перебувати преодолевать — переборювати

препятствие — перешкода преступать — переступати прибывать — прибувати приступать — підступати, приступати

притворять — причиняти промелькнуть — промайнути пространство — простір профсоюз — профспілка прочность — міцність пятилетка — п’ятирічка

Р

райисполком — райвиконком рассвет — світанок расположйть — розташувати ронять — ронйти, скидати ружьё — рушнйця ручей — струмок

С

сельсовет — сільрада сжигать — палйти скрываться — ховатися словно — наче, неначе совхоз — радгосп сообщение — повідомлення сочинять — створювати стройтельство — будівнйцтво строить — будувати

Т

тайком — таємно тропйнка — стёжка тяжесть — тут: вага

У

улей — вулик управление — управління утка — качка ухватйть — ухопйти участок — ділянка

X

химический — хімічний хитрец — хитрун хлопок — бавовна холм — горб

хрустальный — кришталевий

Ч

человек — людина человечество — людство чирйкать — цвірінькати чулок — панчоха

Ш

шар — куля

Щ

щегол — щйголь

★Все➙ Учебники 4 класс, Для учащихся средних классов

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ УЧЕБНИКОВ и КНИГ ПО РАЗНЫМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

БОЛЬШЕ НЕТ

ПОПУЛЯРНЫЕ УЧЕБНИКИ и КНИГИ ПО РАЗНЫМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

БОЛЬШЕ НЕТ

Еще из раздела - РАЗНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

БОЛЬШЕ НЕТ

УЧЕБНИКИ ПО РАЗНЫМ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СПИСКОМ И ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ БИБЛИОТЕКИ СВ

Яндекс.Метрика